Posiadamy Certyfikat Kompetencji Zawodowych…

…w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Osób nr 00921/F2/02
Wszystkie pojazdy posiadają wszelkie licencje, zezwolenia
i ubezpieczenie konieczne do wykonywania międzynarodowego
drogowego transportu pasażerskiego.